Hít xà đơn đa năng là một trong những môn thể thao được nhiều...