Từ chàng trai “mặt búng ra sữa” với áo quần đơn giản, tài tử...